Verkstad

Här i vår verkstad på Rybrants Bokbinderi AB på Kungsholmen kan ni få experthjälp med diverse bokbinderier, lagningar, restaureringar och specialtillverkade förvaringslösningar för objekt som inte bör lagas.

I nära samarbete hjälper vi er med materialval och informerar om bästa hållbara process för produktens slutgiltiga utförande och därefter levereras ett hållbart kvalitetsjobb.

Produkter

Tekniken fortsätter att växa i en allt snabbare takt men böcker förblir en mycket viktig aspekt av vår historia och vår framtid.

Rybrants Bokbinderi AB binder alltid enligt SVENSK STANDARD, SIS – SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, framtagen för bokbinderier samt Riksarkivets generella föreskrifter.

Exempel på arbeten

 • Protokoll
 • Tidskrifter
 • Dummies
 • Årsinbindningar
 • Lagningar
 • Konstmappar
 • Bokkassetter
 • Hel- & halvskinnband
 • Pappersband
 • Pergamentband
 • Klotband
 • Skinnband
 • Enstaka band